IT UGOVORI I LICENCIRANJE SOFTVERA

Kontakt: 
Nemanja Žunić 

Višegodišnje iskustvo u sastavljanju i revidiranju IT ugovora (IKT ugovora) kao i dobro poznavanje IT industrije, omogućava nam da prepoznamo sve pravne zamke, te da pružimo pouzdane pravne savete IT kompaniji bilo koje veličine.

Najčešći primeri IT ugovora koje sastavljamo uključuju:

Pored advokata specijalizovanih za IT pravo, naša kancelarija ima i pouzdan tim nezavisnih IT konsultanata – programera na koje se možemo osloniti kako bi nam omogućili da u potpunosti razumemo tehničku stranu ugovora, ukoliko naša pravna usluga to zahteva.