2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Upućivanje stranaca u Srbiju u samo nekoliko koraka

01/04/2024

Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca pretrpeli su brojne izmene 2019. godine, kada se očekivalo da će upravo ove izmene učiniti Srbiju strancima još privlačnijom za zapošljavanje i da će podstaći strane investicije u Srbiji. O ovoj temi smo detaljno pisali u našem blogu o izmenama Zakona o strancima.

Takođe, do velikih promena došlo je  kroz Izmene Zakona o strancima i Izmene Zakona o zapošljavanju stranaca krajem 2023. godine, tako da od 1. februara 2024. godine u srpskom pravnom sistemu postoji institut jedinstvene dozvole – dozvola koja obuhvata dozvolu za boravak i rad u Srbiji.

Glavna ideja  izmena je unapređenje poslovne klime u Srbiji tako što će se olakšati proces dobijanja odgovarajućih dozvola za inostrane državljane u Republici Srbiji.

Ranija analiza primene Zakona o zapošljavanju stranaca pokazala je da je do trenutka primene propisa koji se odnose na jedinstvenu dozvolu, od svih vrsta radnih dozvola, Nacionalna služba za zapošljavanje izdala najviše radnih dozvola za zapošljavanje.

Među najtraženijima, bile su radne dozvole za lica zaposlena u stranim kompanijama, a koja su upućena na rad u Srbiji.

Iz tog razloga, glavna tema ovog bloga biće upravo upućivanje stranaca na rad u Srbiji. Kako uvođenje novog instituta u srpski pravni sistem povlači za sobom izmenu brojnih drugih postojećih istituta, tako su odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca pretrpele značajne izmene.

Ako ste zainteresovani za ovu temu, preporučujemo Vam da pročitate sledeći tekst, koji će vam pomoći da se upoznate sa ključnim tačkama u vezi sa ovim pitanjem.

1. JEDINSTVENA DOZVOLA

Najznačajne izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca odnose se na uvođenje pravnog instituta koji do sada nije postojao – jedinstvene dozvole.

Jedinstvena boravišno-radna dozvola predstavlja ključni dokument koji omogućava privremeni boravak i rad inostranih državljana u Srbiji. Ovaj dokument izdaje se licima koja sui li zaposlena u srpskoj kompaniji, ili su upućena na rad u Srbiju od strane inostranog poslodavca radi obavljanja određenih poslova ili pružanja usluga u okviru prekogranične privremene delatnosti.

U slučaju upućivanja radne snage, jedinstvena dozvola omogućava inostranim radnicima da legalno obavljaju radne aktivnosti u Srbiji tokom perioda upućivanja, u skladu sa zakonskim i administrativnim zahtevima.

2. UPUĆENO LICE – DEFINICIJA

Danas je uobičajeno da moderno poslovanje prelazi državne granice, što uzrokuje povećanu mobilnost radne snage kao prirodnu posledicu. Pored toga, mnogi strani poslodavci odlučuju se za upućivanje svojih zaposlenih u inostranstvo kako bi radili u ogranku ili ćerki kompaniji, registrovanim u Srbiji.

Prema Zakonu o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu: „Zakon”), upućeno lice je stranac koji je zaposlen kod stranog poslodavca kod koga ostvaruje prava iz rada  i koji ga upućuje na rad kod poslodavca na teritoriji Republike u ograničenom vremenskom trajanju, nakon čega se vraća na rad kod stranog poslodavca, u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom.

3. USLOVI ZA IZDAVANJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA UPUĆENA LICA

 

Radna dozvola za upućivanje stranaca u Srbiju ranije je bila regulisana članom 18 Zakona i klasifikovana kao radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja, uz radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva, nezavisne profesionalce i osposobljavanje i usavršavanje. Najnovijim Izmenama Zakona ovaj član je izbrisan. Međutim, sistematika podele zapošljavanja, i posebnih slučajeva zapošljavanja, među koje se smatra i upućivanje i dalje egzistira u zakonodavstvu. Danas se i za upućena lica izdaje jedinstvena dozvola, za posebne slučajeve zapošljavanja, odnosno za upućena lica.  

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši procenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje upućenih lica.  

Procena za upućena lica, odnosno strane radnike koji su privremeno upućeni na rad u Srbiji, obavlja se na osnovu nekoliko ključnih uslova. 

Prvo, mora postojati ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između domaćeg poslodavca i stranog poslodavca. Takođe, upućeno lice mora biti zaposleno kod stranog poslodavca najmanje godinu dana, na neodređeno vreme, i biti prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje. 

Drugo, potrebno je da postoji akt između domaćeg i stranog poslodavca koji precizira uslove rada u Srbiji, uključujući visinu zarade, radno vreme, uslove bezbednosti i zdravlja na radu, kao i smeštaj, ishranu i prevoz za vreme boravka u zemlji. Ovaj akt treba da sadrži i izjave poslodavca i stranog poslodavca da će stranac po isteku perioda na koji je upućen u Srbiju biti vraćen na rad kod stranog poslodavca.  

Važno je napomenuti da upućeno lice ne sme imati manja prava od propisanih zakonom u Srbiji. 

4. OBAVEZNO ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA JEDINSTVENU DOZVOLU 

Kadavećgovorimo o novinama, trebanapomenuti da se drastičnapromenamožeuočitii u domenunačinapodnošenjazahteva za dobijanjeadekvatnedozvole. Celokupnaprocedurasprovodi se isključivoelektronski.

Nakon što je profil podnosioca zahteva verifikovan, sledi podnošenje zahteva preko jedinstvenog portala.

Proces podnošenja zahteva je pažljivo konfigurisan i sastoji se od niza pitanja koja se odnose na lične podatke stranca, informacije o boravištu i poreklu, kao i osnov boravka u Srbiji. Važno je naglasiti da nijedan korak u procesu ne može biti preskočen, a odgovori se unose u formi odgovarajućih podataka.

Pretposlednji korak podrazumeva dostavljanje neophodne dokumentacije radi obrade zahteva. To znači da se celokupna dokumentacija dostavlja elektronski. 

Konačni korak je plaćanje administrativne takse, koja se automatski generiše putem portala. 

O podnetom zahtevu za izdavanje jedinstvene dozvole odlučuje se u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Preuzimanje jedinstvene dozvole mora biti lično.

Dakle, stranac ovim izmenama ima mogućnost da zahtev podnese elektronski, bez obaveznog ličnog prisustva u Srbiji, ali kada dobije jedinstvenu dozvolu u formi biometrijske kartice, mora je lično preuzeti. 

Ovim procesom osigurava se transparentnost i efikasnost u podnošenju zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole za upućena lica, pružajući stranim radnicima jasne smernice i olakšavajući administrativne procedure u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca i Zakonom o strancima. 

KAZNENE ODREDBE 

Poslednjim izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca, posebna pažnja posvećena je kaznenim odredbama koje se odnose na prestupe poslodavaca koji ne obezbede prava i obaveze propisane aktom o upućivanju radnika. Ove izmene su usmerene ka jačanju zaštite stranih radnika i garantovanju poštovanja zakonskih propisa u vezi sa njihovim radom u Srbiji. Tako će se na primer, novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniti poslodavac ako zaposli stranca suprotno ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji, ili pak ne obezbedi upućenom radniku u skladu sa aktom o upućivanju.  

Kaznene odredbe su sada jasno definisane i strože regulisane kako bi se osiguralo da poslodavci ispunjavaju svoje obaveze prema upućenim radnicima. U slučaju da poslodavac ne obezbedi propisane uslove rada, kao što su visina zarade, radno vreme, smeštaj i zdravstvena zaštita, predviđene su odgovarajuće sankcije. Ove kaznene odredbe imaju za cilj da osiguraju poštovanje zakona i zaštitu prava upućenih radnika. 

5. ZAKLJUČAK

Mobilnost zaposlenih evidentno menja način funkcionisanja moderne radne snage, pa sve više poslovanja prerasta u globalna. Danas je uobičajeno zaposlenima dodeljivati zadatke na lokacijama izvan mesta u kom žive, ponekad čak i u nekoj drugoj zemlji. Od početka primene Zakona o zapošljavanju stranaca, interes poslodavaca za omogućavanjem strancu da počne sa radom što je pre moguće postao je evidentan. 

Brojne izmene domaćih propisa pokazale su veliki potencijal za poboljšanje poslovne klime u Srbiji.  Uvođenjem jednostavnijih i bržih procedura, stranim licima koja dolaze na rad u Srbiju pružen i prikladniji tretman, što je svakako imalo uticaja na pozitivniji stav koji ova lica danas imaju prema domaćoj administraciji. 

Navedene promene imale su uticaja i na bolje pozicioniranje Republike Srbije na tržištu rada, posebno kada je u pitanju zapošljavanje visoko kvalifikovanog kadra. 

Da li i vi razmatrate mogućnost ulaganja u Republici Srbiji? Ukoliko jeste, pripremili smo za Vas 14 razloga zašto je Srbija sjajno odredište za Vaše poslovanje. 

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.