ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

MEĐUNARODNA PRIZNANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE PODATAKA

WWL GLOBAL LEADER
DATA 2020 | DATA 2021 | DATA 2022 | DATA 2023
WWL THOUGHT LEADER DATA 2021 | DATA 2022

Who’s Who Legal, jedna od najpriznatijih međunarodnih organizacija za sprovođenje nezavisnog rangiranja advokata, preporučila je Tijanu Žunić Marić kao Global Leader za zaštitu podataka o ličnosti u svom vodiču Data: 2020, kao prvog advokata u Srbiji sa takvim priznanjem. Tijana je takođe nosilac ovog prestižnog priznanja i za Data: 2021. U Data: 2022 vodiču, Tijani se pridružuje i advokat Jelena Đukanović, sa priznanjem Global Leader za zaštitu podataka o ličnosti.

Partner Tijana Žunić Marić je takođe i dobitnica prestižnog priznanja Thought Leader: Data 2021 i Thought Leader: Data 2022 za oblast privatnosti i zaštite podataka o ličnosti od strane iste međunarodno priznate organizacije.


U najnovijem vodiču Data: 2023, Who’s Who Legal je rangirao čak tri advokata iz naše kancelarije za stručnost iz oblasti prava informacionih tehnologija i zaštite podataka o ličnosti, čime smo postali kancelarija sa najviše međunarodno priznatih priznanja u ovoj oblasti u Srbiji. Partner Tijana Žunić Marić je prepoznata kao Global Leader u dve oblasti, za zaštitu podataka o ličnosti, kao i pravo informacionih tehnologija, dok je partner Nemanja Žunić rangiran kao Global Leader u oblasti prava informacionih tehnologija. Takođe, advokat Jelena Đukanović je drugu godinu zaredom rangirana kao Global Leader iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

GDPR USKLAĐIVANJE POSLOVANJA


GDPR se odnosi na svaku kompaniju koja vrši obradu podataka o ličnosti evropskih građana. Neusklađivanje može dovesti do ozbiljnih novčanih kazni – do 4% ukupnog godišnjeg prihoda ili 20 miliona evra.

GDPR OBUKA ZA ZAPOSLENE


Kompanija koja usklađuje svoje poslovanje sa GDPR-om redovno obučava svoje zaposlene. Naši advokati specijalizovani za zaštitu podataka o ličnosti imaju značajno iskustvo u sprovođenju GDPR obuka i GDPR treninga i zaštiti podataka o ličnosti za klijente iz različitih sektora – od informacionih tehnologija, finansijskog poslovanja, fitnesa, sve do obrazovanja i elektronske trgovine.

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Od stupanja na snagu avgusta 2019. godine, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je reformisao standarde za obradu podataka o ličnosti građana u Srbiji i uveo značajne novčane kazne u slučaju neusklađivanja. Obezbeđujemo da svi aspekti vašeg poslovanja budu usklađeni sa novim zakonom.

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Kao što je regulisano odredbama GDPR-a, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji Vas obavezuje da imenujete Lice za zaštitu podataka o ličnosti ako:

  • ste organ vlasti (osim ako obradu vrši sud u svrhu obavljanja njegovih sudskih ovlašćenja)
  • vršite redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose;
  • vršite obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima, u velikom obimu.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji predviđa iste uslove kao i Član 27. GDPR-a. Ukoliko obrađujete podatke o ličnosti građana u Srbiji, a nemate sedište u Srbiji, morate imenovati predstavnika u zemlji.

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, fizička lica, kao i sam Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, treba da se obrate Predstavniku. Zakon u Srbiji predviđa ozbiljne kazne u slučaju nepoštovanja uslova za imenovanje Predstavnika.

PREDSTAVNIK ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI U SRBIJI

ZAŠTITA PODATAKA U BROJEVIMA

50+

ZAVRŠENIH PROJEKATA

30+

ODRŽANIH OBUKA I PREDAVANJA

10+

GOSTOVANJA U MEDIJIMA

10

MEĐUNARODNIH PRIZNANJA

SAZNAJTE VIŠE