thumbnail_Logo_4_vectorized

Poresko pravo

Postojeći poreski pravni okvir je sastavljen prema konceptu oporezivanja robe i pružanja usluga u tradicionalnom, fizičkom smislu. Iz tog razloga, transakcije u IT sektoru neminovno pokreću neke od najkompleksnijih poreskih pravnih pitanja, a pronalaženje odgovora na brojne nedoumice i pravne praznine često predstavlja veliki izazov. Dodatnu prepreku predstavlja činjenica da većina naših klijenata učestvuje u prekograničnim transakcijama.

Počev od IT startapa pa do predstavništava multinacionalnih IT kompanija u Srbiji, naši advokati specijalizovani za poreska pitanja pružaju savetovanje i nude usluge kako pravnim licima, tako i fizičkim licima u pogledu njihove lične imovine u širokom spektru pravnih pitanja vezanih za poreze. Pravne analize kojima se bavimo često uključuju složenija pitanja kao što su pitanja usaglašenosti poreza u različitim jurisdikcijama, kao i pitanja transfernih cena.

Zunic Nemanja

Nemanja Žunić

Blogovi iz oblasti poreza

5 min čitanja

Tijana Žunić Marić

03/10/2023

3 min čitanja

Tijana Žunić Marić

28/09/2022

4 min čitanja

Aleksandra Jaćimović

14/06/2022