Pravo konkurencije

Uprkos kandidaturi Srbije za članstvo u EU, praktična primena prava konkurencije i dalje predstavlja veliki izazov, budući da lokalni  pravni okvir i praksa još uvek nisu u potpunosti usklađeni sa evropskim pravnim okvirom. Ovo promenljivo okruženje donosi kako izazove, tako i prilike za učesnike na tržištu koje posluju u Srbiji i regionu.

Takođe, mnogi učesnici na tržištu, naročito oni manji, pogrešno veruju da se pravila konkurencije odnose samo na industrijske gigante. Međutim, čak i naizgled bezazleni dogovori ili poslovne prakse mogu imati nepredviđene posledice i biti u suprotnosti sa pravilima konkurencije. Tim Zunic Law-a poseduje bogato iskustvo u ovim pitanjima i pruža stručne savete u ovoj složenoj oblasti koja se stalno razvija.

Naš tim spaja praktično iskustvo sa akademskim postignućima i nudi jedinstvenu kombinaciju:

  • Ekspertize u domaćem pravu: Pratimo trendove u razvoju domaćeg pravnog okvira, , kao i najnovije odluke i tendencije u u sprovođenju pravila o zaštiti  konkurencije u Srbiji.
  • Poznavanja prava konkurencije EU: Koristimo razumevanje regulativa EU iz oblasti prava konkurencije, kao i smernica, mekog prava i prakse kako bismo predvideli promene koje se mogu očekivati u budućnosti,  shodno tome savetovali domaće klijente o najboljim praksama.
  • Dokazanih rezultata: Naši advokati imaju praktično iskustvo i dokazanu uspešnost u vođenju klijenata kroz složene postupke kontrole koncentracija, izuzeća od zabrane i povreda konkurencije.

 

Naše glavne usluge u oblasti prava konkurencije obuhvataju:

1. Usklađenost sa propisima o  zaštiti konkurencije:

Naš tim pregleda ugovore i poslovne politike klijenata kako bi identifikovao potencijalno restriktivne odredbe;priprema, sprovodi i prati  programe i strategije usklađenosti  sa pravilima konkurencije prilagođene potrebama svakog klijenta, te pomaže klijentima da reše pravne dileme iz ove oblasti u svakodnevnim poslovnim aktivnostima.

 

2. Kontrolu koncentracija i izuzeća restriktivnih sporazuma od zabrane:

Vodimo klijente kroz ceo proces kontrole koncentracija i izuzeća restriktivnih sporazuma od zabrane, od procene potrebe za podnošenjem odgovarajuće prijave/zahteva, preko pripreme neophodne dokumentacije, do pribavljanja  odobrenja koncentracije ili rešenja o izuzeću sporazuma od zabrane.

 

3. Ispitne postupke:

Naš tim pruža strateške savete i zastupa učesnike na tržištu  koji se suočavaju sa optužbama za kršenje prava konkurencije, uključujući i slučajeve kartelskih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja.

 

4. Državnu pomoć i subvencije:

Savetujemo o usklađenosti sa propisima, prijavama  i potencijalnim izazovima vezanim za mere državne pomoći, osiguravajući da državna pomoć koju vaša kompanija bude koristila bude u potpunosti usklađena sa važećim propisima.

Jelena Obradović

Jelena Obradović

Blogovi iz oblasti prava konkurencije

5 min čitanja

Tijana Žunić Marić

03/10/2023

3 min čitanja

Tijana Žunić Marić

28/09/2022

4 min čitanja

Aleksandra Jaćimović

14/06/2022