ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

THOUGHT LEADER DATA 2021
I SVETSKI STRUČNJAK ZA ZAŠTITU PODATAKA
WWL DATA 2020 I DATA 2021 VODIČI

Who’s Who Legal, vodeća svetska organizacija za sprovođenje nezavisnog rangiranja advokata, preporučila je Tijanu Žunić Marić kao svetskog stručnjaka na polju zaštite podataka o ličnosti u svom globalnom vodiču “Data: 2020”, kao prvog advokata u Srbiji sa takvim priznanjem. Tijana je takođe nosilac ovog prestižnog priznanja i u globalnom vodiču Data: 2021. 2021. godine, Tijana je dobila još jedno priznanje od strane Who’s Who Legal – Thought Leader Data 2021 u oblasti privatnosti i zaštite podataka o ličnosti.

GDPR USKLAĐIVANJE POSLOVANJA


GDPR se odnosi na svaku kompaniju koja vrši obradu podataka o ličnosti evropskih građana. Neusklađivanje može dovesti do ozbiljnih novčanih kazni – do 4% ukupnog godišnjeg prihoda ili 20 miliona evra. Advokati Advokatske kancelarije Žunić poseduju svetski priznate IAPP sertifikate za sprovođenje usklađivanja poslovanja sa GDPR-om.

GDPR OBUKA ZA ZAPOSLENE


Kompanija koja usklađuje svoje poslovanje sa GDPR-om redovno obučava svoje zaposlene. Advokati Advokatske kancelarije Žunić imaju bogato iskustvo u sprovođenju GDPR obuka i GDPR treninga i zaštiti podataka o ličnosti za klijente iz različitih sektora – od informacionih tehnologija, finansijskog poslovanja, fitnesa, sve do obrazovanja i elektronske trgovine.

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Od stupanja na snagu avgusta 2019. godine, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je reformisao standarde za obradu podataka o ličnosti građana u Srbiji i uveo značajne novčane kazne u slučaju neusklađivanja. Obezbeđujemo da svi aspekti vašeg poslovanja budu usklađeni sa novim zakonom.

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Kao što je regulisano odredbama GDPR-a, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji Vas obavezuje da imenujete Lice za zaštitu podataka o ličnosti ako:

  • ste organ vlasti (osim ako obradu vrši sud u svrhu obavljanja njegovih sudskih ovlašćenja)
  • vršite redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose;
  • vršite obradu posebnih vrsta podataka o ličnosti u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima, u velikom obimu.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji predviđa iste uslove kao i Član 27. GDPR-a. Ukoliko obrađujete podatke o ličnosti građana u Srbiji, a nemate sedište u Srbiji, morate imenovati predstavnika u zemlji.

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, fizička lica, kao i sam Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, treba da se obrate Predstavniku. Zakon u Srbiji predviđa ozbiljne kazne u slučaju nepoštovanja uslova za imenovanje Predstavnika.

PREDSTAVNIK ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI U SRBIJI

ZAŠTITA PODATAKA U BROJEVIMA

50+

ZAVRŠENIH PROJEKATA

30+

ODRŽANIH OBUKA I PREDAVANJA

10+

GOSTOVANJA U MEDIJIMA

3

MEĐUNARODNA PRIZNANJA

SAZNAJTE VIŠE

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama