ANJA BERIĆ

Advokat | Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master prava
  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • 2016 – 2018   Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Radno iskustvo:

  • 2023   Advokat u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad
  • 2019   Advokatski pripravnik u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić Novi Sad
  • 2019  Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine

Anja Berić je advokat u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Žunić. Timu se pridružila 2019. godine, po upisu u Advokatsku komoru Vojvodine.

Anja se specijalizovala u okviru departmana za pravo informacionih tehnologija i zaštite podataka o ličnosti, a u uži krug njenih interesovanja spada i pravo intelektualne svojine.

Pre nego što je počela sa radom u kancelariji, među prvima u svojoj generaciji je diplomirala na osnovnim akademskim studijama na Univerzitetu u Novom Sadu sa odličnim prosekom. Svoje formalno obrazovanje nastavila je na istom fakultetu, gde je uspešno završila i master studije, odbranivši master rad na temu „Ugovori o poverljivosti u domaćem i uporednom pravu”. Tokom studiranja, Anja je više puta bila nagrađivana za svoj izuzetan uspeh od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Paralelno sa osnovnim studijama, Anja je učestvovala u programu stručne prakse u krivičnom odeljenju Osnovnog i Višeg suda u Novom Sadu, kao i Osnovnog i Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu. Pored toga, aktivno je učestvovala u radu Pravne klinike za borbu protiv trgovine ljudima i član je organizacije ELSA.

Anja tečno govori engleski jezik, a služi se španskim i nemačkim jezikom.