PORODIČNO PRAVO

Kontakt: 
Vitomir Žunić

Advokati naše kancelarije ulažu značajan napor u zauzimanje adekvatnog pristupa u sferi porodičnog i dečijeg prava, što smatramo zaista važnim za ovu oblast advokature. U ovoj grani prava se oslanjamo na tridesetogodišnje iskustvo nudeći širok spektar pravnih usluga sa naročitim fokusom odnose sa međunarodnim elementom.

Naša praksa obuhvata:

Ukoliko ne možete da se samostalno dogovorite sa supružnikom ili vanbračnim partnerom oko svih aspekata razvoda braka advokat specijalizovan za porodično pravo asistiraće Vam u pokušaju postizanja mirnog rešenja, uključujući i porodičnu medijaciju. Posebnu pažnju poklanjamo pitanjima nasilja u porodici, gde često zastupamo žrtve nasilja u krivičnom postupku u svojstvu oštećenih.