7 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Prestanak srpskog državljanstva

Nikoleta Židišić

Advokatski pripravnik

26/06/2024

Za mnoge ljude, odricanje od državljanstva često predstavlja korak ka novoj avanturi – trajnom preseljenju u drugu zemlju. Ova odluka često proizlazi iz potrebe da se izbegnu pravni konflikti ili ograničenja u zemlji prebivališta koja ne dozvoljava dvojno državljanstvo. Prestanak srpskog državljanstva omogućava pojedincima da u potpunosti usvoje novu zemlju kao svoju jedinu državu i pristupe svim pravima i beneficijama koje ona pruža.

U svetlu sve veće globalne mobilnosti, razumevanje procedura i mogućnosti vezanih za prestanak državljanstva postaje ključno za pojedince koji žive ili rade u inostranstvu. Državni odnosi su kompleksna tema koja zahteva pažljivo balansiranje između nacionalnih zakonodavstava i međunarodnih normi, uz poštovanje prava i sloboda svakog pojedinca.

Odlučiti se za prestanak državljanstva Republike Srbije je ozbiljan postupak koji ima značajne posledice. Pre nego što donesete ovu odluku, važno je da se upoznate sa svim uslovima i procedurama, naročito ako planirate da u nekom trenutku u budućnosti ponovo steknete srpsko državljanstvo.

U ovom blogu ćemo vam dati sve neophodne informacije o načinima prestanka državljanstva Republike Srbije.

Državljanstvo Republike Srbije može prestati na tri načina:

 1. Otpustom
 2. Odricanjem
 3. Shodno odredbama međunarodnih ugovora.

 

U ovom blogu ćemo se fokusirati na odricanje i otpust iz državljanstva, dva pravna postupka koja su regulisana Zakonom o državljanstvu (dalje: Zakon) i omogućavaju građanima da na sopstvenu inicijativu prestanu biti državljani Srbije.

Otpust

Otpust iz državljanstva Republike Srbije čest je izbor među pripadnicima srpske dijaspore, koja prema poslednjim podacima broji skoro 3 miliona ljudi. Mnogi od njih žive u državama bivše Jugoslavije, Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Austriji i drugim zemljama širom sveta.

Državljani Republike Srbije koji žele da steknu državljanstvo zemlje u kojoj žive i rade često su uslovljeni da sprovedu postupak otpusta iz srpskog državljanstva. Da li će ovo biti potrebno, zavisi od propisa konkretne zemlje.

Na primer, za dvojno državljanstvo Republike Nemačke i Republike Srbije, neophodno je do sada je bilo neophodno dobiti dozvolu od nemačkih vlasti pre sticanja drugog državljanstva (Einbürgerungsurkunde).

Da bi se uspešno podneo zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, potrebno je ispuniti sledeće osnovne uslove:

 1. Punoletstvo

Podnosilac zahteva mora biti punoletan, odnosno stariji od 18 godina. Uz zahtev za otpust iz državljanstva deteta podnosi se saglasnost drugog roditelja, a ako je dete starije od 14 godina, podnosi se i njegova saglasnost. Ako su roditelji razvedeni, zahtev može podneti samo roditelj kome je dete pravosnažnom sudskom odlukom povereno na čuvanje i vaspitanje.

 1. Pribavljeno državljanstvo ili garancija da će biti primljen u novo državljanstvo

Podnosilac zahteva mora imati državljanstvo druge države ili garanciju da će steći državljanstvo druge države po otpustu iz srpskog državljanstva. Ovo je važno kako bi se izbegla situacija da pojedinac postane apatrid (lice bez državljanstva).

 1. Izmirene obaveze prema državi

Podnosilac mora imati izmirene sve vojne, poreske i druge zakonske obaveze prema Republici Srbiji. To uključuje plaćene poreze i završenu vojnu obavezu, ukoliko je ona primenjiva.

 1. Regulisane imovinskopravne obaveze

Podnosilac zahteva mora imati regulisane imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji.

 1. Protiv podnosioca se ne vode krivični postupci.

Protiv podnosioca zahteva ne sme biti pokrenut krivični postupak niti sme biti pravosnažno osuđen za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, osim ako je kazna izdržana.

 

Gospodin Marko Jovanović, rođen 1980. godine u Beogradu, već duži niz godina živi i radi u Holandiji. Marko je 2005. godine stekao uslove za holandsko državljanstvo i zbog profesionalnih obaveza i boljih poslovnih prilika je odlučio da podnese zahteva za prijem u holandsko državljanstvo. Kako Holandija ne dozvoljava dvojno u slučaju prijema, Marko se odlučio da traži otpust iz srpskog državljanstva kako bi regulisao svoj pravni status. U decembru 2023. godine, Marko je podneo zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije putem diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u Hagu, Holandija. Uz zahtev je priložio sve potrebne dokumente koji dokazuju njegovu nameru da stekne državljanstvo Holandije, kao i zahtev za otpust iz srpskog državljanstva. Nakon detaljne provere i obrade zahteva, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije donelo je rešenje o otpustu iz državljanstva za gospodina Jovanovića u martu 2024. godine. Ovim rešenjem potvrđeno je da je Marko Jovanović prestao biti državljanin Republike Srbije od datuma donošenja rešenja. Marko sada ima samo holandsko državljanstvo koje mu omogućava puno pravno priznanje i benefite u Holandiji, gde planira da nastavi svoju karijeru i život.

Zahtev za otpust iz državljanstva podnosi se lično u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u zemlji prebivališta. Nadležni organi proveravaju dostavljenu dokumentaciju i odlučuju o zahtevu. Proces može trajati nekoliko meseci, u zavisnosti od složenosti slučaja. Nakon provere, donosi se odluka o otpustu iz državljanstva. Ako je zahtev odobren, nadležni organ donosi  rešenje o otpustu.

Srbija, kao potpisnica Konvencije o statusu lica bez državljanstva iz 1961. godine, posvećena je sprečavanju apatrida. Ovo načelo je ugrađeno u zakonodavni okvir kako bi se osiguralo da svi građani imaju pravnu zaštitu i pripadaju nekoj državi.

U slučaju da je u postupku prestanka državljanstva podnet garantni akt (da će lice tek biti primljeno u državljanstvo po prestanku srpskog državljanstva, primenjuju se posebna pravila. Ukoliko lice koje je dobilo otpust iz državljanstva Republike Srbije ne stekne strano državljanstvo u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja o otpustu, i ako to lice ostane bez državljanstva, organ koji je doneo rešenje poništiće ga na pismeni zahtev tog lica. Zahtev za poništenje rešenja o otpustu iz državljanstva Republike Srbije može se podneti u roku od tri meseca od isteka roka od godinu dana.

Važno je napomenuti da otpust iz državljanstva Republike Srbije neće biti odobren ako je to neophodno zbog bezbednosti ili odbrane zemlje, iz razloga uzajamnosti ili ako to zahtevaju ekonomski interesi Republike Srbije, iz razloga što Ministarstvo unutrašnjih poslova uvek zadržava diskreciona ovlašćenja u odlučivanju.

Nakon što Vam rešenje o otpustu iz državljanstva bude lično dostavljeno, Vaš pasoš i lična karta će biti poništeni. U periodu između dostavljanja rešenja o otpustu iz državljanstva Republike Srbije i formalnog prijema u državljanstvo izabrane države, preporučuje se da ne planirate putovanja. Ovo je važno kako biste izbegli potencijalne poteškoće pri prelasku granica, s obzirom na to da u tom periodu formalno nećete imati važeće srpske dokumente za putovanje.

Ovaj period takođe može biti iskorišćen za pripremu neophodnih dokumenata i formalnosti koje su potrebne za sticanje državljanstva nove zemlje. Važno je da se pridržavate zakonskih i administrativnih zahteva u zemlji u kojoj želite da steknete državljanstvo kako biste se osigurali da taj proces protekne glatko i bez problema.

Ova praksa je standardna procedura kako bi se osiguralo da promena državljanstva bude sprovedena u skladu sa zakonskim zahtevima i bezbednosnim protokolima, pružajući vam pravnu sigurnost u novoj pravnoj sredini.

Odricanje

Odricanje od državljanstva Republike Srbije predstavlja jednostavan i brz postupak u kojem se osoba samoinicijativno odriče svog državljanstva, bez potrebe za formalnim odobrenjem od strane države Srbije. Ovaj postupak je manje formalan i brži u poređenju sa procesom otpusta iz državljanstva, čineći ga pogodnim izborom u situacijama kada je potrebno brzo prestati biti državljanin Srbije.

Da bi se lice odreklo državljanstva Republike Srbije, neophodno je da ispuni sledeće uslove:

 1. Punoletstvo

Lice mora biti punoletno u trenutku odricanje dok je mogućnost odricanja od državljanstva Republike Srbije je dostupna do navršene 25. godine života.

 1. Rođenje i život u inostranstvu

    Lice mora biti rođeno i živeti van teritorije Republike Srbije.

 1. Posedovanje stranog državljanstva

Podnosilac zahteva mora imati stečeno strano državljanstvo.

Važno je napomenuti da trenutno Zakon o državljanstvu Republike Srbije ne predviđa mogućnost ponovnog sticanja državljanstva za osobe koje su se same odrekle svog srpskog državljanstva dok su bile punoletne. Međutim, postoji mogućnost za mlađe osobe koje su odrekle svoje državljanstvo dok su bile maloletne da zatraže ponovno sticanje nakon punoletstva.

Odricanje od državljanstva se sprovodi davanjem izjave o odricanju od državljanstva. Ova izjava se podnosi nadležnom organu, obično diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u zemlji prebivališta ili direktno Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Milica Stojanović, rođena 1990. godine u Cirihu već dugi niz godina živi i radi u Švajcarskoj. Milica poseduje švajcarsko državljanstvo usled dugogodišnjeg boravka kao i srpsko državljanstvo po poreklu. Iako Švajcarska dozvoljava dvojno državljanstvo, Milica je odlučila da se odrekne svog srpskog državljanstva iz ličnih razloga. U septembru 2022. godine, Milica je podnela izjavu o odricanju od srpskog državljanstva putem diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Cirihu. U izjavi je izrazila svoju želju da se odrekne srpskog državljanstva radi ličnog osećaja pripadnosti i identiteta prema Švajcarskoj. Iako nije bilo pravnih ili administrativnih obaveza koje su je naterale da se odrekne srpskog državljanstva, Milica je želela da formalno izrazi svoj izbor i osećanja u vezi sa svojim državljanstvom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije primilo je njenu izjavu o odricanju i izdalo potvrdu o prestanku njene srpske državljanstva u decembru 2022. godine. Ovim je formalno potvrđeno da je Milica Stojanović prestala biti državljanka Republike Srbije od datuma donošenja potvrde.

U nastavku slede ključne karakteristike dva najčešća načina prestanka državljanstva.

Prestanak državljanstva po međunarodnim ugovorima

U prethodnom blogu o tome kako dobiti srpsko državljanstvo smo istakli da se jedan od osnova za sticanje državljanstva može naći u međunarodnim ugovorima. Shodno tome, i prestanak državljanstva može biti regulisan odredbama međunarodnih ugovora, iako nije čest slučaj. Obično se ovakav način prestanka državljanstva povezuje sa situacijama kao što su promene državnih granica ili specifični događaji koji zahtevaju međudržavne sporazume.

Međunarodni ugovori igraju ključnu ulogu u definisanju odnosa u vezi državljanstava između dve ili više zemalja. Oni mogu uticati na prava i obaveze građana u pogledu državljanstva, uključujući i mogućnosti za prestanak državljanstva.

Važno je napomenuti da se ova situacija ne javlja često i obično je rezultat specifičnih međunarodnih događaja ili sporazuma koji direktno utiču na pravni status građana. U praksi, većina slučajeva prestanka državljanstva regulisana je nacionalnim zakonodavstvom zemlje u kojoj osoba ima državljanstvo.

Sticanje novih mogućnosti – dobijanje drugog državljanstva

Prestanak državljanstva je kompleksna pravna tema koja se razmatra u kontekstu međunarodnih standarda i nacionalnih zakonodavstava. Kroz ovaj blog smo istražili različite aspekte prestanka državljanstva Republike Srbije, naglašavajući različite zakonske osnove i procedure koje građani moraju da ispune ukoliko žele prestanak svog srpskog državljanstva.

U svakom slučaju, ukoliko razmišljate o prestanku srpskog državljanstva, preporučljivo je konsultovati advokata specijalizovanog za imigraciono pravo i prava stranaca, kako bi Vam pomogao prilikom određivanja načina i puta do najjednostavnijeg prestanka srpskog državljanstva.

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.