ZAŠTITA POSLOVNE TAJNE I POVERLJIVOSTI PODATAKA

Kontakt: 
Nemanja Žunić 

Da li je vaša kompanija zaštićena od napada bilo bivših ili sadašnjih nelojalnih radnika, od surove konkurencije i nefer tržišne utakmice ili od industrijske špijunaže? Da li se najvrednija imovina vaše firme – poverljive informacije – čuva od neželjene publike na odgovarajući način?

U cilju obavljanja odgovornog poslovanja, IT kompanije treba da postave kao imperativ sačinjavanje internih politika i procedura za zaštitu poverljivosti, a naročito da posvete pažnju pravilnom sačinjavanju i primeni ugovora o poverljivosti informacija (NDA).


Sprovođenjem proceduralnih i fizički zaštitnih mera, izvršenjem ugovora o poverljivosti informacija i pažljivo primenjenim procedurama, moguće je osigurati vašu IT kompaniju od napada ove vrste. Naši advokati specijalizovani za pravo u okviru IT sektora poseduju bogato iskustvo u savetovanju IT firmi povodom zaštite poslovne tajne, a u uslovima nedovoljno razvijene pravne regulative i sudske prakse u Srbiji, primenjuju pravila dobre prakse iz naprednijih pravnih sistema (pre svega sistema Velike Britanije i SAD).