Kriptovalute i Web3

Kao i kod većine inovativnih industrija, ono što je od presudnog značaja za vaš budući ili postojeći posao je da uz sebe imate pouzdane i tehnički izuzetno dobro potkovane pravne savetnike.

Naš tim je spreman da pokrije sve pravne i regulatorne aspekte blockchain tehnologije, Web3 i kriptovaluta u jurisdikciji koja je jedna od prvih u svetu iznela sveobuhvatnu regulativu digitalne imovine. Na ovaj način je otvoren prostor za pružanje seta kripto usluga, kao i prostor za raznovrsne biznise da u svoj poslovni model uključe neku vrstu upotrebe digitalne imovine.

Pored našeg dokazanog iskustva u praksi, naši interni IT konsultanti u ovoj oblasti imaju ključnu ulogu, radeći ruku pod ruku sa pravnim timom. Naš cilj je da pomognemo inovatorima, investitorima kao i brojnim učesnicima tržišne utakmice koji nastoje da uhvate korak sa inovativnim načinima poslovanja. Savetujemo IT kompanije i fizička lica koje se bave razvojem digitalne imovine, protokol developere, kripto menjačnice, platforme za trgovanje i druge kripto pružaoce usluga, Decentralizovane autonomne organizacije (DAO), aktere decentralizovanih finansija (DeFi), rudare kriptovaluta, finansijske institucije i sve druge imaoce digitalne imovine koji su zainteresovani za pravne i poreske aspekte digitalne imovine.

U usluge koje pružamo spada, između ostalog:

Kompletna pravna podrška u postupcima dobijanja licenci za obavljanje delatnosti u vezi sa digitalnom imovinom

 

Zavisno od vrste digitalne imovine na koju se usluga odnosi, spremni smo da Vam pružimo podršku u postupcima dobijanja licenci pred Narodnom bankom Srbije i Komisijom za hartije od vrednosti, i to za usluge u koje spadaju, između ostalog platforme za trgovinu, kripto menjačnice, društva za upravljanje kripto portfoliom, kripto payment procesori i druge usluge koje možete obavljati u vezi sa digitalnom imovinom.

Naša usluga se sastoji između ostalog u sledećem:

 • Osnivanje privrednog društva koje će pružati usluge u vezi sa digitalnom imovinom,
 • Savetovanje u pogledu ispunjenosti kadrovskih, finansijskih i ostalih zakonskih preduslova za obavljanje ovakvih usluga,
 • Pripreme neophodne dokumentacije za potrebe dobijanja licence nadležnog regulatornog organa,
 • Postupak outsorsovanja pojedinih delova poslovanja pružaoca usluga u vezi sa digitalnom imovinom,
 • Tekuća podrška u poslovanju pružaoca usluga po dobijanju potrebnih dozvola (compliance & commercial) i sl.

 

 

Pružanje pravne podrške u vezi sa ICO

 

Naša podrška u vezi sa ICO podrazumeva pravno savetovanje u pogledu načina I uslova izdavanja ICO, kao i u pogledu uslova za njeno javno oglašavanje. Takođe, pružamo usluge davanja pravnih mišljenja o usklađenosti kriptovaluta i ICO sa propisima (compliance), te zastupanje pred nadležnim organima u vezi sa postupcima u vezi sa oglašavanjem inicijalne ponude.

Naša ekspertiza Vam može pomoći i u pogledu odabira odgovarajućih svojstava i prava koja su inkorporisana u samu virtuelnu valutu ili token kako biste potpali pod povoljniji regulatorni režim i nadležnost regulatornog organa.

 

Pružanje pravnih saveta o ulasku na srpsko tržište i podrška daljem poslovanju

 

Bilo da planirate osnivanje firme u Srbiji ili planirate da svoje poslovanje preselite u Srbiju, naš tim Vas može podržati u svim aspektima osnivanja, kao i svim drugim regulatornim pitanjima za Vaš biznis. Ukoliko Vaš biznis podrazumeva određeni model upotrebe kripto i blockchain-a, pružamo sve pravne usluge koje se odnose na uspostavljanje i podršku daljem poslovanju ovakvih biznisa. Ukoliko već poslujete i planirate da tokenizujete Vaš biznis, naša ekspertiza u ovoj oblasti Vam može pomoći u sprovođenju Vaših planova.

Nakon što ste započeli sa obavljanjem delatnosti pružamo Vam usluge tekućeg pravnog compliance-a, podršku u zaključivanju  komercijalnih ugovora u poslovanjuIT ugovora, izrade opštih uslova poslovanja, i drugih pravnih dokumenata koji su specijalno prilagođeni potrebama modernog biznisa.

 

Savetovanje u domaćim i prekograničnim transakcijama u vezi sa digitalnom imovinom

 

Pružanje usluga ili prodaja robe u okviru Republike Srbije i u inostranstvu takođe su predmet naše ekspertize. U slučaju da Vaš poslovni plan podrazumeva neku vrstu plaćanja ili razmene digitalne imovine za robu ili usluge koje pružate, naš tim je u mogućnosti da Vam pruži podršku u pogledu procene planiranog modela poslovanja sa različitih pravnih aspekata.

Naša usluga podrazumeva savetovanje u brojnim aspektima kripto poslovanja, a među kojima se nalaze[1]:

 • Propisi o sprečavanju pranja novca (AML),
 • KYC propisi i procedure u kontekstu bankarskog sektora,
 • Propisi o deviznom poslovanju i regulativi NBS o prekograničnim transakcijama sa pozadinom u kriptu,
 • Trgovinski i ugovorni aspekti prekograničnih transakcija,
 • Propisi u oblasti redovnog i povremenog obaveštavanja regulatornih, organa o činjenicama od značaja i sl.

 

Pružanje pravnih saveta o poreskoj optimizaciji

 

Naša kancelarija pruža usluge poreskog savetovanja, za digitalnu imovinu koju posedujete, koju planirate da pribavite ili koju nameravate da investirate u druge namene. Takođe, pružamo savete u pogledu poreskih olakšica koje se odnose na digitalnu imovinu i njenu praktičnu upotrebu. Naš rad je usmeren na sve poreske aspekthttps://zuniclaw.com/e digitalne imovine i to za pravna i fizička lica.

Primera radi, neke od svakodnevnih transakcija koje su predmet naše analize jesu:

 • Pretvaranje digitalne imovine u fiat valutu,
 • Trgovanje digitalnom imovinom na platformama za trgovanje,
 • Razmena jedne digitalne imovine za drugu,
 • Ulaganje digitalne imovine u biznis ili kupovinu nepokretnosti,
 • Porez kod rudarenja digitalne imovine i sl.

 

Upotreba NFT u svakodnevnom poslovanju i autorsko pravo

 

Radimo sa kompanijama i fizičkim licima koja u svom poslovanju koriste ili nameravaju da uvedu upotrebu NFT-a i Web3 i to u različitim industrijama u kojima mogu imati određenu primenu, kao što su[2]: gaming, muzika, vizuelna umetnost, organizacija eventova, sport, transport ljudi i roba, medicina i sl.

Nezamenljivi token je jedinstveni digitalni identifikator koji se ne može kopirati, zameniti ili podeliti, koji je snimljen u blockchain mreži i koji se koristi za potvrdu autentičnosti i vlasništva. Sama činjenica da NFT može poslužiti kao dokaz autentičnosti i vlasništva, NFT postaje primenljiva tehnologija na sve vrste delatnosti u kojima je potrebno da se korisnik usluge ili kupac robe identifikuje drugoj strani i dokaže da ima pravo na tu robu ili uslugu. Neki od primera implementacije ove tehnologije jesu kod prodaje ulaznica za eventove, karata za prevoz, posedovanje unikatnih grafičkih umetnosti, kupovina skinova u igricama. Takođe, NFT može poslužiti i kao nesumnjivi dokaz da je određeni klijent kupio Vašu robu ili uslugu, odnosno da je isključivo tom određenom licu omogućeno korišćenje Vaše usluge a ne nekom trećem.

S obzirom na to da je NFT usko povezan sa autorskim delima, pružamo Vam podršku i kod pitanja autorskog prava i intelektualne svojine. Takođe, kako neke od ovih delatnosti mogu podrazumevati pribavljanje i skladištenje podataka o klijentima i korisnicima usluga, pružamo punu podršku u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Advokatska kancelarija Žunić je član organizacije Global Legal Blockchain Consortium (GLBC), koja ima za cilj da poboljša sigurnost, privatnost, produktivnost i interoperabilnost ekosistema prava informacionih tehnologija.

 

Ukoliko imate bilo koje drugo pitanje ili nedoumicu u vezi sa digitalnom imovinom, kriptovalutama, digitalnim tokenima, NFT, Web3 ili blockchain-om koje je u vezi sa pravnim i poreskim implikacijama njihove upotrebe, naš tim Vam stoji na raspolaganju.

 

***Zunic Law pruža savetodavne usluge na osnovu Zakona o advokaturi, u skladu sa pravilima slobodne profesije, a ne na osnovu dozvole regulatornog organa.

 
Zunic Nemanja

Nemanja Žunić

Blogovi iz IT prava

3 min čitanja

Jelena Đukanović

15/05/2024