Tim Zunic Law odneo pobedu u sporu za nelojalnu konkurenciju

Početkom ovog meseca, Privredni apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu i odlučio u korist našeg klijenta Petroprocess u sporu koji se vodio zbog nelojalne konkurencije usled sličnosti poslovnog imena.

Postupak koji je pokrenut početkom 2018. godine, dobio je uspešan epilog, s obzirom da je sud utvrdio je da je zbog identičnih naziva privrednih subjekata, došlo do zabune na tržištu, zbog čega je tuženoj strani zabranjena upotreba dela naziva u vidu reči „Petroprocess“ u svom poslovnom imenu.

Presuda doneta u ovom sporu je posebno značajna kako sa aspekta zaštite intelektualne svojine, tako i sa aspekta nelojalne konkurencije.

Naime, trgovačko ime se smatra delom industrijske svojine u skladu sa članom 8 Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine, o čemu smo pisali u posebnom blogu. Međutim, domaće pravo i sudska praksa potpuno zanemaruju ovaj aspekt poslovnog imena što je vidljivo kako iz materijalnih propisa koji regulišu ovo pitanje, tako i iz propisane nadležnosti suda. Kako se sporovi povodom zaštite poslovnog imena vode pred sudovima nadležnim u skladu sa opštim propisima, a ne pred posebno nadležnim Privrednim sudom u Beogradu (odnosno Višim sudom u Beogradu) koji rešava sporove u vezi zaštite intelektualne svojine, jasno je da još uvek postoji nedovoljno razumevanje i pravna zaštita ovog aspekta poslovnog imena.

Sa druge strane, nelojalna konkurencija je sveprisutna na tržištu, ali i dalje postoji nedostatak sudske prakse koja govori o njoj. Upravo je još jedan značaj navedene presude što prepoznaje upotrebu sličnih poslovnih imena kao nelojalnu konkurenciju, pružajući pravnu zaštitu privrednim subjektima na tržištu i omogućavajući poštenu tržišnu utakmicu.

Na kraju, u postupku je potvrđeno da ideje, kao i reči, ne mogu biti predmet zaštite intelektualne svojine, a koje pravilo je davno ustanovljeno u praksi članica EU.

Tijana Žunić Marić, advokat i partner u Advokatskoj kancelariji Žunić, koja je predvodila tim koji je zastupao Petroprocess je kratko prokomentarisala:

„Bilo je zadovoljstvo zastupati Petroprocess u ovom postupku.

U potpunom odsustvu sudske prakse i sa pozivanjem na stranu praksu, u uslovima u kojima postupa sud koji nije specijalizovan za suđenje u sporovima povodom zaštite intelektualne svojine, sam postupak je bio veliki izazov.

Ponosni smo što smo na ovaj način učestvovali u stvaranju nove sudske prakse i utabali put zaštite drugim privrednim subjektima na tržištu koji se suočavaju sa problemima nelojalne konkurencije.“

Najnovije: