PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Kontakt: 
Nemanja Žunić 

Koristeći znanje i ekspertizu stečenu na prestižnim svetskim univerzitetima i u vodećim britanskim advokatskim kancelarijama, primenjujemo naprednije i sofisticiranije pravne standarde u pravnom sistemu Srbije.

Advokatska kancelarija Žunić nudi klijentima širok spektar usluga u vezi sa akvizicijom, komercijalizacijom i zaštitom intelektualne svojine. Naš tim razvija individualno modelovane strategije u zavisnosti od pravnih, poslovnih i komercijalnih potreba klijenta. Dokaz kvaliteta je dosadašnji apsolutni uspeh u parnicama povodom zaštite autorskih prava.

Ključni elementi naše ekspertize su:

Poseban fokus stavljamo na sačinjavanje svih vrsta ugovora iz oblasti intelektualne svojine, kao što su:

  • IP transfer ugovori – Ugovori o prenosu prava intelektualne svojine
  • Autorski ugovori
  • Ugovor o licenci žiga
  • Ugovor o licenci patenta
  • Ugovor o saradnji u oblasti istraživanja i razvoja
  • Ugovori o sponzorstvu
  • Ugovori o reklamiranju.

Već dugi niz godina uspešno zastupamo klijente pred Zavodom za intelektualnu svojinu, Upravom carine, Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena i inspekcijskim organima.

Veliko iskustvo imamo u sudskim sporovima za zaštitu intelektualne svojine, kao što su sporovi oko autorskih prava, sporovi zbog neovlašćene upotrebe brenda, sporovi za osporavanje registracije žiga i sl.

Više informacija o uslugama zaštite intelektualne svojine na softveru možete videti na stranici IT ugovori i licenciranje softvera.

Kada je u pitanju IT sektor, za zaštitu startap brenda želimo da budemo jedina stanica, jer shvatamo da najveći deo Vaše prednosti može biti sadržan u portfoliju intelektualne svojine. Razumemo da većina startapa želi da funkcioniše globalno, u mnogim jurisdikcijama. Zbog toga smo u mogućnosti da vršimo registraciju žiga i u drugim državama, kao što su, na primer, SAD i članice EU. Za više informacija o zastupanju startapa vidite Pravna podrška za startape.

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama