5 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Osnivanje Startapa: Kako da izbegnete najčešće pravne greške

22/05/2024
Charting-Your-Startups-Course-Essential-Legal-Structuring-Tips

Da li maštate o pokretanju svog startapa? Spremni ste da započnete uzbudljivo putovanje i da preduzmete prvi korak ka pretvaranju svojih snova u stvarnost?

Ako je odgovor na ova pitanja da, onda se nalazite na pravom mestu!

Statistički gledano, samo 1 od 10 startapa „preživi“. Razlozi za neuspeh startapa su različiti.  Razlozi za neuspeh startapa su različiti, ali iako ne postoje garancije za uspeh, možete učiniti sve što je u vašoj moći da smanjite rizik i postavite stvari kako treba.

Čak i kada sarađujete sa prijateljima ili poznanicima, važno je pridržavati se odgovarajućih pravnih pravila. Na primer, ne biste želeli da dođete u situaciju kao braća Vinklevos, koje je nadmudrio Mark Zakerberg, dok je njihov startap ConnectU manje više pao u zaborav. Jasni pravni okviri će pomoći da se izbegnu ovakve situacije, obezbeđujući pravičnost, odgovornost i dugoročnu održivost vašeg poslovanja.

 

1. Odlučivanje o mestu osnivanja kompanije

Jedan od prvih koraka u pokretanju vašeg biznisa je, naravno, osnivanje firme. To vas dovodi do važnog pitanja – Gde treba da otvorim formu? Odgovor na ovo pitanje zavisi od tri ključna kriterijuma koja treba uzeti u obzir pre donošenja konačne odluke.

 

a) Definisanje vašeg ciljnog tržišta za korisnike i investitore

Na samom početku, treba da odredite ko će biti vaši ciljani korisnici, takozvani ICP (idealni korisnički profili). Na primer, ako planirate razvoj HR aplikacije za srednje velike kompanije, a vaša strategija ulaska na tržište počinje sa EU tržištem, možete razmisliti o osnivanju kompanije koja će biti vlasnik aplikacije u EU.

Međutim, nije dovoljno samo znati gde se nalaze vaši idealni korisnici, već je važno razmisliti i o tome ko bi mogli biti vaši investitori. Zbog toga se mnoge kompanije odlučuju da svoje sedište osnuju u SAD-u. Svaka od 50 američkih država ima svoje specifične korporativne zakone, ali među njima se Delaver ističe kao najpoželjnija destinacija za osnivanje tehnoloških kompanija. Delaver ističe kao najpoželjnija destinacija za osnivanje tehnoloških kompanija. Delaver je poznat po svom stabilnomDelaveru zbog pravne jasnoće i predvidljivosti koje pruža ova jurisdikcija. Takođe, zakoni  korporativnom okviru i dobro razvijenom pravnom sistemu. Investitori često preferiraju tehnološke startape registrovane u Delaveru zbog pravne jasnoće i predvidljivosti koje pruža ova jurisdikcija. Takođe, zakoni Delavera omogućavaju kompanije.veliku autonomiju menadžmentu kompanije, smanjujući uplitanje akcionara. Ova kombinacija pravne sigurnosti i menadžerske slobode čini ovu američku državu idealnim izborom za tehnološke kompanije.

 

b) Izgradnja osnovnog tima

Jak osnovni tim je ključan za uspeh vašeg poslovanja. Na primer, ako planirate razvoj aplikacije, od suštinskog je značaja da imate tim IT stručnjaka koji će pomoći da vaša ideja postane stvarnost. ak osnovni tim je ključan za uspeh vašeg poslovanja. Na primer, ako planirate razvoj aplikacije, od suštinskog je značaja da imate tim IT stručnjaka koji će pomoći da vaša ideja postane stvarnost.

To znači da treba da tražite tržište koje može da vam ponudi kvalifikovane IT stručnjake. S obzirom na to da startapi obično imaju ograničene budžete, potrebno je pronaći savršen balans između konkurentnog tržišta rada koje može ponuditi obrazovanu, talentovanu i veštu radnu snagu i nižih troškova života koji utiču na visinu plata.

Važno je imati na umu da, iako se može činiti praktičnim, osnivanje samo jedne kompanije ne mora nužno biti najbolje rešenje. Na primer, jedna jurisdikcija može biti idealna za privlačenje potencijalnih investitora, ali ne mora biti najbolji izbor za vaš osnovni tim i ciljno tržište.

U tom slučaju, razmislite o osnivanju povezanih društava u različitim jurisdikcijama koje odgovaraju vašim potrebama. Mnogi startapi se odlučuju da matičnu kompaniju osnuju u Delaeru, gde će biti vlasnici sve intelektualne svojine, dok u zemljama poput Srbije otvaraju podružnice kako bi iskoristili prednosti visokokvalitetne radne snage po nižim cenama.društava u različitim jurisdikcijama koje odgovaraju vašim potrebama. Mnogi startapi se odlučuju da matičnu kompaniju osnuju u Delaeru, gde će biti vlasnici sve intelektualne svojine, dok u zemljama poput Srbije otvaraju podružnice kako bi iskoristili prednosti visokokvalitetne radne snage po nižim cenama.

 

2. Osnivanje kompanije i primenljivi zakoni za prikupljanje sredstava

Pre nego što uđete  u proceduru osnivanja firme, preporučljivo je da se upoznate sa proceduromsve teklo glatko kako bi sve teklo glatko. Trošenje mnogo energije na samo osnivanje obično nije početak koji osnivač očekuje.

Nakon osnivanja kompanije, važno je što pre otvoriti poslovni račun u banci. Ovo će omogućiti vašem startapu da funkcioniše pravilno. U tom smislu, treba osigurati da otvaranje računa u banci bude jednostavno i brzo.

Na primer, uz adekvatnu pravnu podršku, osnivanje kompanije u Srbiji može biti prijatan i jednostavan proces. Kao zemlja sa konkurentnim IT tržištem rada, mnogi startapi su odlučili da svoj razvojni centar osnuju upravo u Srbiji.

Ako vas zanima osnivanje kompanije u Srbiji, možete pročitati više o procesu vezanom za osnivanje firme.

Takođe, treba da budete svesni da će investitori, pre nego što investiraju u vašu kompaniju, izvršiti due diligence (proveru poslovanja) vaše kompanije. Priprema za due diligence počinje onog trenutka kada osnujete kompaniju.

Veoma je važno imati jasnu viziju o vrsti pravnog lica koje želite da osnujete. U početnoj fazi, verovatno ćete osnovati privatnu kompaniju s jednim ili više akcionara. U vezi s tim, preporučljivo je uzeti u obzir da li određena jurisdikcija nameće bilo kakva ograničenja u vezi s brojem akcionara, eventualnim ograničenjima za strane državljane da osnuju kompaniju itd.

Vrsta pravnog lica usko je povezana s potencijalnim prenosom udela. Kako smo ranije  spomenuli, verovatno ćete vremenom tražiti investicije.

Prikupljanje investicija može imati različite oblike, kao što su:

  1. SAFE mehanizam (Simple Agreement for Future Equity) / Ugovor o investiranju između startapa i investitora) 

Ovo znači da investitor ne dobija udeo odmah, već obećanje da će dobiti iste vrste akcija koje će kompanija izdati u sledećoj rundi investiranja. Ovo se obično kombinuje sa popustima, primenom klauzule najpovlašćenije nacije (MFN klauzula) i ograničenjima vrednosti.

  1. Konvertibilni zajam

Konvertibilni zajam je metoda finansiranja startapa koja omogućava investitorima da pozajme novac startapu uz očekivanje da će se investicija pretvoriti u vlasnički udeo u kompaniji u nekom kasnijem periodu, obično tokom buduće runde investiranja.

  1. Ponude po određenoj ceni (Priced Rounds)

Priced rounds se odnose na vrstu runde investiranja u kojoj startap prodaje udeo u kompaniji investitorima po unapred određeneoj ceni po akciji. Za razliku od konvertabilnog zajma ili SAFE-a koje odlažu procenu vrednosti kompanije do budućeg događaja, priced rounds utvrđuju procenu vrednosti kompanije u trenutku investicije.

Na primer, srpski propisi definišu jasan i jednostavan postupak prenosa udela u doo. Nakon potpisivanja ugovora o prenosu udela i podnošenja registracione prijave za registraciju prenosa udela, novi članovi će biti registrovani u Privrednom registru u roku od 5 dana.

U tu svrhu, neka od važnih pitanja koja treba razmotriti su sledeća:

  • Koju je sve dokumentaciju potrebno da pripremim?
  • Koja je forma tih dokumenata?
  • Koliko traje registracija novog člana/akcionara?
  • Kako izgleda KYC (Know Your Customer) procedure kroz koju će novi članovi/akcionari proći?
  • Da li postoje dodatni koraci koje treba preduzeti?

 

3. Ugovor članova

Prilikom pokretanja startapa, važno je uspostaviti čvrstu osnovu za odnos između osnivača. Ugovor članova je ključni dokument koji definiše prava, obaveze, odgovornosti i svakog osnivača. Iako se može činiti suvišnim na samom početku, korisno je na samom početku definisati okvir za donošenje odluka, kao i sva druga pitanja koja za članove mogu biti relevantna.

Važno je konsultovati se sa kvalifikovanim advokatom prilikom sastavljanja vašeg ugovora članova. Svaki startap je jedinstven i advokat vam može pomoći da prilagodite ugovor kako bi zadovoljio Vaše specifične potrebe.

Na primer, ako startap ima 3 osnivača, od kojih će svaki doprineti razvoju na neki način, preporučljivo je detaljno definisati njihove odgovornosti u pisanom obliku. Na primer, Osnivač A će uglavnom obezbediti sredstva, Osnivač B je IT stručnjak koji će nadgledati razvojni proces, a Osnivač 3 je stručnjak za prodaju koji će doprineti plasmanu proizvoda. Radi transparentnosti, njihove odgovornosti mogu biti detaljno definisane u Ugovoru članova.

Ukoliko želite saznati više o Ugovoru članova, obratite nam se.

 

4. Ugovor o kupovini običnih akcija i vesting

U određenim jurisdikcijama poput Delavera, osnivači često sklapaju Ugovor o kupovini običnih akcija sa svojom kompanijom, pri čemu osnivač stiče određeni broj običnih akcija kompanije. Po osnivanju kompanije, njena vrednost je obično zanemarljiva, što rezultira nominalnom cenom koju plaća osnivač. Osnova za kupovinu ovih akcija leži u povoljnom poreskom tretmanu koji nude: iako je početna investicija zanemarljiva, budući prihodi u slučaju prodaje običnih akcija podležu porezu na kapitalnu dobit umesto višim stopama koje se primenjuju na redovni prihod. Stoga, razlika između kupovne i konačne prodajne cene čini osnovu za porez na kapitalnu dobit, cifru značajno nižu od one za redovni prihod.

Pravo otkupa, često uključeno u ugovore između osnivača startapa i njihovih kompanija, obično služi kao zaštita interesa kompanije u slučaju da osnivač napusti kompaniju prerano ili pod određenim navedenim okolnostima.

U kontekstu osnivača startapa, pravo otkupa se obično primenjuje na akcije izdate osnivačima kao deo njihovog paketa nadoknade u obliku akcija. Ova odredba omogućava kompaniji da otkupi akcije osnivača pod određenim uslovima, kao što je slučaj ako osnivač napusti kompaniju pre isteka određenog perioda vestinga ili ako ne ispuni određene obaveze navedene u ugovoru.

Na primer, recimo da osnivač startapa dobije akcije kompanijskih akcija kao deo svog paketa kompenzacije, podložne četvorogodišnjem periodu vestinga sa klifom od jedne godine. To znači da osnivač mora ostati u kompaniji najmanje jednu godinu pre nego što bilo koje akcije počnu da se dodeljuju, a nakon toga, deo akcija se postepeno dodeljuje tokom preostale tri godine.

Sada, ako bi osnivač dobrovoljno napustio kompaniju ili bio otpušten iz određenih razloga pre nego što se ispuni uslov za vesting, pravo otkupa bi moglo da bude aktivirano. Kompanija bi tada mogla da otkupi nevestirane akcije od odlazećeg osnivača po originalnoj kupovnoj ceni ili prema unapred utvrđenoj formuli navedenoj u ugovoru.

 

5. Poreski aspekt

Razumevanje poreskih obaveza kompanije od ključnog je značaja kako bi Vaša kompanija bila usklađena sa zakonom, ali i kako biste obezbedili finansijsku optimizaciju Vašeg startapa.

Često se dešava da startapi u početnoj fazi zanemare mogućnosti poreskih olakšica i drugih benefita. Međutim, ovo je nešto što treba razmotriti pre osnivanja kompanije.

Neke zemlje nude širok spektar poreskih olakšica kao što su R&D, IP box, olakšice za zaposlene, različita poreska izuzeća, itd. Da biste u potpunosti iskoristili poreske olakšice, korisno je istražiti sve opcije pre nego što započnete Vaš biznis. Ovaj proaktivni korak doprineće dobro strukturiranom poslovnom okruženju i efikasnoj poreskoj optimizaciji.

Kao primer, Srbija je jedna od zemalja koja nudi mnoge poreske olakšice, subvencije i druge beneficije koje mogu pomoći vašem poslovanju u rastu.

 

6. Intelektualna svojina 

S pravnog gledišta, jedna od ključnih stvari je zaštita intelektualne svojine startapa. Često, vrednost startapa većinski se određuje na osnovu vrednosti intelektualne svojine startapa. Intelektualna svojina obično se stvara od strane osnivača, zaposlenih i spoljnih saradnika.

Ako su osnivači razvili neku intelektualnu svojinu pre nego što je kompanija osnovana (kako se to često dešava), osnivači moraju dodeliti takvu intelektualnu svojinu kompaniji.

Dodatno, ključno je imati jasan mehanizam za prenos intelektualne svojine sa zaposlenih na kompaniju, kao i sa spoljnih saradnika na kompaniju. Ovo će osigurati da je kompanija nosilac svih prava intelektualne svojine i da ih može dalje prenositi. Pored toga, od suštinskog je značaja da ove osobe budu obavezane na poverljivost.

Takođe je važno odabrati jurisdikciju koja pruža adekvatnu zaštitu žigova, patenata, poslovnih tajni i poverljivih informacija.

 

7. Zaštita podataka o ličnosti

Propisi o zaštiti ličnih podataka takođe treba da bude na listi stvari koje ćete razmotriti pre osnivanja kompanije. To je posebno važno ako nameravate da obrađujete podatke o ličnosti u velikom obimu.

Ako razvijate aplikaciju, gotovo je sigurno da ćete obrađivati lične podatke. Na primer, verovatno će biti potrebno da se prijavite kako biste koristili aplikaciju. To znači da ćete obrađivati lične podatke.

Kao što smo već naveli, dali smo primer HR aplikacije usmerene na EU tržište. U poređenju sa Sjedinjenim Američkim Državama, regulative EU (i generalno evropskih država) u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti su strože. U tom smislu, ako je vaše ciljno tržište evropsko tržište, trebalo bi se pobrinuti da vaše poslovanje bude uspostavljeno u jurisdikcijama koje mogu garantovati usaglašenost sa evropskim propisima o zaštiti podataka.

Međutim, ciljno tržište kompanije može biti evropsko tržište, ali kompanija takođe može izvoziti lične podatke u treću zemlju. Ako je to vaš slučaj, trebalo bi se pobrinuti da se lični podaci izvoze u skladu sa zakonom.

 

8. Plan za usaglašenost

Pratiti plan za usaglašenost je ključno za uspešan startap. Na ovom putu, prvi korak treba da bude razumevanje regulatornog okvira i specifičnih pravila za industriju. Drugim rečima, trebalo bi da proverite koje obaveze će Vaša kompanija imati u vezi sa podnošenjem finansijskih izveštaja, da li vaš poslovni model zahteva posebne dozvole ili licence, itd.

Na primer, ako vaš poslovni model uključuje razvoj aplikacije u oblasti finansija (FinTech), trebalo bi da obratite više pažnje na finansijske regulative u konkretnoj jurisdikciji. Naime, takav poslovni model može biti pod posebnim režimu koji zahteva licence i odobrenja za aplikaciju.

Takođe, trebalo bi da proverite da li odabrana jurisdikcija nudi mogućnost smanjenja operativnih troškova. Na primer, virtuelno sedište može predstavljati značajnu uštedu u ranoj fazi razvoja startapa. Pored toga, zaposleni će verovatno biti zadovoljni mogućnošću rada od kuće.

 

9. Radnopravni aspekt i ESOP – nagrađivanje zaposlenih udelom

Propisi o zapošljavanju i pravima zaposlenih su od izuzetne važnosti u jurisdikcijama gde planirate da formirate svoj ključni tim. U tom smislu, važno je osigurati da vaša kompanija poštuje sve propise koji regulišu zapošljavanje.

Takođe, važno je razmotriti najbolji način da zadržite svoj ključni tim. Zato se potencijalne pogodnosti za vaše zaposlene ne smeju zanemariti ni u jednoj fazi. Na primer, ESOP (Employee Stock Ownership Plan) je jedna od beneficija koja bi mogla da podstakne vaše najbolje zaposlene da ostanu u kompaniji. Često vidimo da startapi odlučuju da daju opcije za sticanje udela zaposlenima u matičnoj kompaniji (obično kompaniji u SAD-u) kroz Plan nagrađivanja zaposlenih, iako su zaposleni zaposleni u srpskoj firmi, a ne u američkoj matičnoj kompaniji. U nekim slučajevima, kompanije će se odlučiti za izdavanje fantomskih akcija zaposlenima umesto opcija za sticanje udela. Međutim, kompanija mora razumeti razliku u oporezivanju srpskih zaposlenih u njihovoj zemlji pre odlučivanja o modelu.

U dinamičnom okruženju startapa, pravilna pravna struktura je temelj uspeha. Iako se može činiti suvišnim na samom početku, adekvatna pravna struktura je ključna za uspešan startap. Sa dobro organizovanim pristupom pravnoj strukturi, sada ste spremni da utvrdite put vašeg startapa prema uspešnoj priči!

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.