PORESKO PRAVO

Kontakt: 
Vitomir Žunić

Kontakt: 
Nemanja Žunić 

Postojeći poreski pravni okvir je sastavljen prema konceptu oporezivanja robe i pružanja usluga u tradicionalnom, fizičkom smislu. Iz tog razloga, transakcije u IT sektoru neminovno pokreću neke od najkompleksnijih poreskih pravnih pitanja, a pronalaženje odgovora na brojne nedoumice i pravne praznine često predstavlja veliki izazov. Dodatnu prepreku predstavlja činjenica da većina naših klijenata učestvuje u prekograničnim transakcijama.

Počev od IT startapa pa do predstavništava multinacionalnih IT kompanija u Srbiji, naš tim za poresko savetovanje nudi usluge kako pravnim licima, tako i fizičkim licima u pogledu njihove lične imovine u širokom spektru pravnih pitanja vezanih za porez. Pravne analize kojima se bavimo često uključuju složenija pitanja kao što su pitanja usaglašenosti poreza u različitim jurisdikcijama, kao i pitanja transfernih cena.