IMIGRACIONO PRAVO I PRAVA STRANACA

Advokatski tim naše kancelarije pruža usluge stranim državljanima i kompanijama širom sveta povodom širokog spektra pravnih pitanja u Srbiji – od imigracije i dobijanja boravišne dozvole, upućivanja zaposlenih, kupovine nekretnina, rešavanja personalnog statusa, osnivanja firme do rešavanja sporova i izvršenja stranih sudskih odluka.

Naše standardne usluge uključuju:

Naši advokati za imigraciono pravo pomažu stranim fizičkim i pravnim licima u pitanjima sa međunarodnim elementom i prekograničnim sporovima, kao što su zahtevi za naknadu štete i izvršenja strane sudske odluke.