thumbnail_Logo_4_vectorized
3 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Od papira do ekrana – otvaranje firme online u Srbiji

10/06/2023

Jedno od često postavljanih pitanja jeste da li je u Srbiji moguće otvaranje firme online. Odgovor na ovo pitanje je da! I to ne samo da je moguće, već je ovo i jedini način na koji je moguće registrovati kompaniju počev od sredine maja 2023. godine! Nova pravila daju veliku fleksibilnost osnivačima, pri čemu nova značajna uloga advokata u ovom procesu daje osnivačima firme prostor za uštedu vremena i troškova.

Ranije smo u blogu na temu korišćenja elektronskog potpisa za obavljanje poslovnih aktivnosti, naglasili da je osnivanje firme u Srbiji moguće iz udobnosti Vašeg doma zahvaljujući elektronskom potpisu izdatom od strane sertifikacionog tela u Republici Srbiji.

Naime, Agencija za privredne registre Srbije (APR) omogućila je uslugu elektronske registracije preduzetnika još početkom 2018. godine, a nakon toga je ista usluga omogućena i jednočlanim, kao i višečlanim privrednim društvima. Danas, osnivanje firmi u Srbiji obavlja se isključivo elektronskim putem, u skladu sa politikom digitalizacije javne uprave u Srbiji.

Kako je postupak osnivanja firme izgledao ranije, a kako izgleda sada?

Pre uvođenja mogućnosti osnivanja društva elektronskim putem, postupak otvaranja firme, nakon sačinjavanja neophodne dokumentacije, sastojao iz dve faze:

  • Potpisivanje osnivačkog akta u papirnoj formi od strane osnivača (ili punomoćnika) i overa potpisa kod javnog beležnika,
  • Podnošenje registracione prijave sa prilozima Agenciji za privredne registre u papirnoj formi.

Danas nova pravila online registracije firme omogućavaju veću fleksibilnost. Ukoliko osnivač kompanije ima kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od strane sertifikovanog tela u Srbiji, osnivački akt može potpisati elektronski, bez odlaska kod javnog beležnika.

Sa druge strane, ukoliko osnivač nema kvalifikovani elektronski sertifikat, to nije prepreka. Naime, advokati mogu po osnovnu specijalnog punomoćja preduzeti sve radnje u vezi sa osnivanjem firme u Vaše ime i za Vaš račun. Pored javnog beležnika, advokati su jedini koji imaju ovlašćenje da prilikom podnošenja online registracione prijave za osnivanje društva svojim elektronskim potpisom overe „papirne“ dokumente i na taj način ih učine elektronskim. Ovo je naročito značajano u slučajevima kada je osnivač kompanije strano lice, koje po pravilu nema elektronski potpis koji je izdat u Srbiji i kada se samo osnivanje kompanije sprovodi na daljinu, bez prisustva osnivača.

Dakle, u Srbiji je moguće obaviti sledeće aktivnosti na daljinu (online, bez dolaska u Srbiju):

  • osnivanje firme u Srbiji,
  • izvršavanje svih drugih aktivnosti vezanih za osnivanje firme u Srbiji.

O svim koracima online otvaranja firme, kao i o prednostima i aspektima od značaja za osnivanje ili preseljenja biznisa u Srbiju, bavimo se u nastavku.

Prednosti osnivanja firme u Srbiji

Kada započinjete novi posao u stranoj državi, trebalo bi da uzmete u obzir sve pogodnosti koje zakoni propisuju.

Jedan od prvih koraka je da se konsultujete sa stručnjacima za poreska pitanja i upoznate se sa listom dažbina, ali i izobiljem poreskih olakšica i podsticaja koje postoje u Srbiji.

Dalje, važna pitanja oko kojih se treba informisati su: poreske stope, državni podsticaji, porezi i drugi ekonomski podsticaji, obaveze koje kompanija ima kao poslodavac,  položaj države u kojoj osnivate firmu, dostupnost i širok spektar marketinških i konsultantskih usluga, itd.

Srbija obezbeđuje značajna bespovratna sredstva za osnivače novih firmi, posebno u oblasti inovativnih aktivnosti, kao što je delatnost IT sektora. Takođe, za zaposlene u oblasti inovativnih aktivnosti obezbeđene su značajne poreske olakšice za zapošljavanje stranaca, kao i za mlade povratnike. Srbija ima jednu od najnižih stopa poreza na dobit pravnih lica[1]. U poređenju sa drugim evropskim zemljama po ovom pitanju, Srbija je vrlo atraktivna destinacija za pokretanje novog biznisa. Ne samo da su troškovi za osnivanje firme niski u poređenju sa zemljama iz regiona, već su i troškovi koje bi vaša novoosnovana firma imala pred javnim organima takođe simbolični. Takav trošak bi bio, na primer, takozvana eko taksa.

Druge prednosti poslovanja u Srbiji kao i povoljno zakonodavstvo o radnom pravu za strance u našem blogu Investicije u Srbiji.

Proces registracije firme u Srbiji

Postoji 7 suštinskih koraka u postupku registracije firme u Srbiji, detaljno opisanih u našem blogu osnivanje firme u Srbiji.

U ovom tekstu nećemo detaljno obrađivati svaki od koraka,  ali ćemo istaći neke od specifičnih tačaka (obojene crvenom bojom) u vezi sa otvaranjem firme online u Srbiji.

Nakon što odaberete najprikladniju pravnu formu  kompanije za (Korak 1), sledi odabir adekvatnog poslovnog imena za Vašu firmu (Korak 2).

U procesu osnivanja firme, sledeći korak bi bio:

3: Pronalazak poslovne adrese firme

Ovo je prva tačka koja je specifična za otvaranje firme na daljinu u Srbiji, u poređenju sa standardnim otvaranjem firme.

Iako postoji mogućnost da firma koja je osnovana na daljinu ima sedište u Srbiji u kom stvarno i obavlja delatnost, skoro sve firme koje su osnovane na daljinu odlučuju se za virtuelno sedište, makar u početnom periodu.

Usluge virtuelne kancelarije u Srbiji se (u zavisnosti od pružaoca usluge) obično sastoje od:

  • obezbeđivanja adrese kancelarije,
  • obezbeđivanja poštanskog sandučeta i elektronske pošte,
  • primanja sve pošte koja stiže Vašoj firmi,
  • obaveštavanja o primljenoj pošti itd.

Prednosti registracije virtuelne kancelarije u Srbiji su brojne. Na primer, ušteda novca za troškove komunalnih usluga i naknade za iznajmljivanje prostora, kao i druge troškove vezane za iznajmljeni poslovni prostor.

Uobičajena praksa je da osnivač ili generalni direktor kompanije žele da vide nekretninu pre nego što je iznajme ili kupe. Kako u slučaju osnivanja firme na daljinu, nema potrebe niti obaveze fizičkog prisustva osnivača u Srbiji, gotovo svi osnivači biraju virtuelnu kancelariju za svoje novoosnovane firme.

Pored toga, za različite vrste poslovnih delatnosti, a pogotovo one koje obuhvataju pružanje intelektualnih delatnosti, nije ni potrebno držati sve zaposlene fizički na okupu u kancelariji. U praksi rada na daljinu postaje sve popularniji, te zaposleni često uopšte ne dolaze u kancelariju.

Nakon pronalaska virtuelne kancelarije u Srbiji, sledeći korak je verovatno najvažniji u procesu osnivanja firme.

4: Izrada osnivačkog akta i druge dokumentacije

Osnivački akt je dokument kojim osnivači formalno odlučuju da osnuju firmu i kojim se odlučuje o bitnim aspektima poslovanja kompanije. Uključivanjem posebnih klauzula u Vaš osnivački akt, osiguraćete na samom početku visok nivo zaštite imovine kao i know-how Vaše firme. Kako bi odredbe Osnivačkog akta bile u potpunosti usklađene aktuelnim odredbama zakona, uložite vreme da se konsultujete sa stručnjakom za kompanijsko pravo.

U slučaju više članova, međusobna prava i obaveze između osnivača mogu dodatno biti utvrđene ugovorom članova. Ovaj ugovor može biti od velikog značaja, kako u slučaju standardnih zajedničkih poslovnih poduhvata, tako i kod startapa. Naime, u slučaju startapova, investitori sa jedne, i osnivači sa druge strane nastoje da se maksimalno zaštite od potencijalnih rizika. U ovom slučaju upravo ugovor članova može napraviti razliku i detaljnije odrediti međusobna prava i obaveze između investitora koji pristupa vlasničkoj strukturi startapa.

Sledeća značajna razlika u procesu osnivanja firme u Srbiji na daljinu u odnosu na standardno osnivanje firme je:

5: Potpisivanje osnivačkog akta i podnošenje registracione prijave APR-u

Kao što je prethodno napomenuto, u Srbiji je moguće registrovati privredno društvo isključivo elektronskim putem. Naime, počev od 17. maja 2023. godine uvedena je obavezna online registracija privrednih društava koja u mnogome pojednostavljuje i čini efikasnijim celokupan postupak osnivanja privrednih društava[1].

Naime, sva dokumentacija koja se podnosi APR-u, kao i samo rešenje o osnivanju moraju biti sačinjeni u formi elektronskog dokumenta, što znači da moraju biti snabdeveni kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Kao što naslov govori, ova faza se sastoji od dva koraka:

1. Potpisivanje osnivačkog akta

Osnivački akt mora biti potpisan od strane osnivača, i to kvalifikovanim elektronskim potpisom koji je izdat od strane ovlašćenog sertifikacionog tela u Srbiji. Činjenica da je osnivaču potreban kvalifikovani elektronski sertifikat povlači sa sobom obavezu osnivača da lično bude prisutan u Republici Srbiji prilikom preuzimanja elektronskog sertifikata, pre samog osnivanja društva.

Ovo za određenu kategoriju osnivača može predstavljati organizacioni problem, kao i dodatne troškove putovanja i izrade elektronskog sertifikata. Ovo može biti naročito komplikovano u slučaju kada postoji više osnivača, pri čemu se navedeni problemi multiplikuju.

Alternativna solucija jeste da se prilikom online otvaranja firme oslonite na advokata. Naime, advokati su ovlašćeni da svojim elektronskim potpisom overe svaki originalni dokument koji poseduju. Šta ovo konkretno znači? Ovo znači da je advokatu ostavljena mogućnost da svaki dokument pretvori u elektronski tako što će svojim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom potvrditi njegovu autentičnost.

Drugim rečima, posredstvom advokata može izbeći dodatni trošak izrade elektronskog sertifikata osnivača i njihovo neposredno prisustvo u Srbiji.

Zbog toga, preporučeni sled koraka bi u slučaju daljinskog osnivanja privrednog društva izgledao ovako:

Prva opcija:

Osnivač bi potpisao i overio svoj potpis na osnivačkom aktu i potpisao generalno punomoćje kojim bi ovlastio Advokata da sprovede proceduru pred APR-om. Overa potpisa na osnivačkom aktu bi mogla biti obavljena, kako u inostranstvu, tako i na licu mesta u Republici Srbiji, pred javnim beležnikom.

Ovo može biti korisno za jednog ili manji broj osnivača koji ne žele da budu fizički prisutni u Srbiji prilikom osnivanja. Glavni uslov za prvu opciju online registracije firme je, dakle, fizička overa potpisa osnivača na osnivačkom aktu od strane notara.

Druga opcija:

Osnivač bi potpisao i overio specijalno punomoćje kojim bi ovlastio advokata na potpisivanje i overu osnivačkog akta koji bi potom potpisao osnivački akt svojim elektronskim potpisom ili pred notarom u Republici Srbiji. Ova opcija je naročito zgodna u slučaju da postoji više osnivača koji nisu u mogućnosti da istovremeno prisustvuju overi osnivačkog akta. Tako, osnivači koji ne žele da putuju u Srbiju, mogu ovlastiti advokata u Srbiji koji će u njihovo ime pristupiti overi osnivačkog akta u Republici Srbiji.

U oba slučaja, advokat ima ovlašćenje da svu navedenu dokumentaciju overi svojim elektronskim potpisom čime bi ovakva dokumentacija dobila neophodnu formu elektronskog dokumenta. Potom, sledi korak osnivanja pred APR-om.

2. Elektronsko podnošenje registracione prijave APR-u

Za podnošenje elektronske registracione prijave takođe je neophodan elektronski sertifikat. Ovo znači da će podnosilac registracione prijave morati da poseduje elektronski sertifikat. Kako smo napred naveli, ukoliko nemate elektronski sertifikat ili jednostavno ne želite da sami podnosite registracionu prijavu, advokat to može učiniti umesto Vas i to korišćenjem svog elektronskog sertifikata. Zavisno od broja osnivača, kao i od činjenice da li su osnivači domaća ili strana pravna ili fizička lica, te zavisno od toga gde se fizički nalaze, biće moguće u konkretnom slučaju odrediti optimalan sled koraka pri online osnivanju kompanije.

Dakle, odlična vest za sve osnivače privrednih društava je da je omogućen personalizovan pristup online registraciji firmi, radi ostvarivanja najveće efikasnosti i što manjih troškova.

6: Otvaranje poslovnog računa u banci

Nakon što se firma osnuje, direktor je dužan da otvori poslovni račun u banci za firmu. U tu svrhu, potrebno je da direktor potpiše obavezne obrasce iz banke, kao i dokumentaciju za otvaranje poslovnog računa u banci. U procesu osnivanja firme u Srbiji na daljinu postoji nekoliko načina za otvaranje poslovnog računa u banci bez fizičkog prisustva direktora firme. U zavisnosti od zemlje u kojoj boravi direktor, kao i banke u kojoj otvarate račun, naš pravni tim za osnivanje firme može dodatno da Vas posavetuje koji način je najprikladniji.

7: Pribavljanje elektronskog potpisa direktora i registracija stvarnih vlasnika

Imajući u vidu da su sve novoosnovane firme obavezne da registruju stvarnog vlasnika u roku od 15 dana od osnivanja, kao i da su novčane kazne propisane za izbegavanje ove obaveze visoke, ovaj uslov je poslednji, ali definitivno ne i najmanje bitan.

Kako bi se izvršila registracija stvarnog vlasnika, neophodno je da direktor pribavi elektronski potpis od jednog od ovlašćenih sertifikacionih tela u Srbiji odmah po osnivanju firme.

Nakon toga, potrebno je evidentirati stvarnog vlasnika (uz pomoć elektronskog potpisa direktora) u centralni registar stvarnih vlasnika pred Agencijom za privredne registre Srbije.

Ove procedure nisu zahtevne, pogotovo imajući u vidu da Vam pri svim koracima može pomoći pravni tim stručnjaka za osnivanje pravnih lica, što predstavlja značajnu uštedu vremena.

Motivacija stranim kompanijama i fizičkim licima da osnuju firmu u Srbiji nisu samo niske poreske stope, atraktivni poreski i državni podsticaji, već i konkurentni troškovi osnivanja firme. Dodatna prednost je i mogućnost osnivanja firme na daljinu kao jedan od važnih razloga zašto treba da započnete posao i investirate u Srbiji.

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.