UGOVORI I TRGOVINA

Kada su ugovori u pitanju, prevencija je uvek bolja nego lek. Ne može se dovoljno istaći koliko je važno sastaviti kvalitetan ugovor posvećujući pažnju svim detaljima poslovnog odnosa, jer je to osnov za uspešnu saradnju i sprečavanje sporova u budućnosti.

Advokatska kancelarija Žunić pruža pravnu podršku klijentima u svim fazama ugovornog odnosa, od poslovnih pregovora do zaključenja i realizacije, vodeći računa da klijent ostvari najbolji mogući rezultat. Naši advokati imaju iskustvo u širokom spektru poslovnih odnosa, naročito u ugovornim odnosima u međunarodnom privrednom pravu, među kojima su:

Naši advokati specializovani za ugovore savetuje u čitavom spektru privrednih sektora – od prodaje luksuzne robe, uvoza i izvoza u prehrambenoj, farmaceutskoj i automobilskoj industriji i hotelskom sektoru do ugovora u sektoru informacionih tehnologija (za više informacija vidite IT Ugovori i licenciranje softveraIndustrija video igara).

Ako druga ugovorna strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, ili ako je Vaša kompanija tužena iz istog razloga, razmatramo i analiziramo sve moguće opcije sa Vama. Ukoliko već postoji privredni spor pred sudom ili arbitražom, težimo da ga rešavamo na najefikasniji način sa maksimalnim ishodom za klijenta.